Spracovanie osobných údajov - informačná povinnosť prevádzkovateľa na oboznámenie dotknutej osobyppp