Spracovanie osobných údajov - informačná povinnosť prevádzkovateľa na oboznámenie dotknutej osobyGDPR informačná povinnosť Bioplyn Budča