Protokol o skúške digestátu 2015/1Protokol o skúške digestátu 2015/1
Protokol o skúške digestátu 2015/2ProtokProtokol o skúške digestátu 2015/2
Protokol o skúške digestátu 2016Protokol o skúške digestátu 2016
Protokol o skúške digestátu 2018Protokol o skúške digestátu 2018

Rozhodnutie ÚKSUP o povolení používať digestát 2018Rozhodnutie ÚKSUP o povolení používať digestát 2018
Rozhodnutie ÚKSUP o povolení používať digestát 2021Rozhodnutie ÚKSUP o povolení používať digestát 2021