Povolenie výroby a rozvodu teplaodkaz

Rozhodnutie o výkupnej cene teplaRozhodnutie o výkupnej cene

Štandard kvality "TEPLO" - rok 2015Štandard kvality tepla 2015

Štandard kvality "TEPLO" - rok 2016 Štandard kvality tepla 2016

Štandard kvality "TEPLO" - rok 2017Štandard kvality tepla 2017

Štandard kvality "TEPLO" - rok 2018Štandard kvality tepla 2018