Povolenie výroby a rozvodu teplaodkaz
Rozhodnutie o výkupnej cene teplaRozhodnutie o výkupnej cene tepla

Štandard kvality "TEPLO" - rok 2015Štandard kvality tepla 2015
Štandard kvality "TEPLO" - rok 2016 Štandard kvality tepla 2016
Štandard kvality "TEPLO" - rok 2017Štandard kvality tepla 2017
Štandard kvality "TEPLO" - rok 2018Štandard kvality tepla 2018
Štandard kvality "TEPLO" - list pre URSO rok 2020Štandard kvality tepla - list pre URSO 2020
Štandard kvality "TEPLO" - rok 2021Štandard kvality tepla 2021