Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 2015Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 2015
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 2020Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 2020